Current Members

Faculty

Fan Yuan

Professor of Biomedical Engineering
fyuan@duke.edu

Research Staff

Chi Chang

Lab Manager
chunchi.chang@duke.edu

Jing Ji

Visiting Scholar
jing.ji@duke.edu

Zhan Wu

Research Associate
zhan.wu@duke.edu

Postdoctoral Fellows

Jianyong Huang

Postdoc

Liangli Wang

Postdoc
liangliwang.wang@duke.edu

PhD Students

Lisa D Cervia

PhD Candidate
lisa.cervia@duke.edu

Mao Mao

PhD Student
mao.mao1@duke.edu

Undergraduates

Brian Chan

brian.chan@duke.edu