Current Member

Faculty

Fan  Yuan

Fan Yuan

Professor of Biomedical Engineering

fyuan@duke.edu

Research Staff

Chi  Chang

Chi Chang

Lab Manager

chunchi.chang@duke.edu

PhD Students

Mao  Mao

Mao Mao

PhD Candidate

mao.mao1@duke.edu

Undergraduates

Brian  Chan

Brian Chan

Undergraduate Student

brian.chan@duke.edu